Zadnji komentarji

  Zastopanje glasbenikov in povezovalcev na prireditvah

  Top music avdio in video produkcija je pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost zastopanja glasbenikov in povezovalcev na prireditvah. Opravljamo managerske storitve, storitve v zvezi z nastopi, koncerti naročnika, ter oglaševalske storitve.

  Managerske storitve: vse storitve povezane z nastopom naročnika (logistične, organizacijske, sklepanje pogodb, fakturiranje in izterjava plačil nastopov), celotne računovodske storitve (knjiženje faktur, prijava, ter skrb za plačilo davkov in drugih dajatev), skrb za število nastopov, skrb za ustreznost cene za nastop, skrb za dobro počutje naročnika in skrb za prisotnost v medijih.

  Izvedba vseh tajniških opravil: sprejem klicev, sms sporočil, elektronske pošte, ter rezervacije terminov (v zvezi z nastopi, ostalimi sestanki in aktivnostmi) ter v imenu naročnika pošiljanje ponudb, pogajanja, kompenzacije ter vodenje evidenc.

  Storitve PR (odnosi z javnostjo): obdelava fotografij, pisanje promocijskih tekstov in posredovanje medijem, oblikovanje javne podobe, načrtovanje pojavljanja v medijih, usmerjanje in podpora naročnika v javnih medijih in nastopih.

  Kontakt za glasbene izvajalce in voditelje 040/808-460 ali email naslov zavrsnik.avdiovideo@gmail.com.